Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng cây ăn quả : Dùng cho giáo viên, học sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú các tỉnh phía Bắc

2004 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Cao Anh Long

Chi tiết

Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng cây ăn quả : Dùng cho giáo viên, học sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú các tỉnh phía Bắc / Cao Anh Long. - H. : Giáo dục, 2004. - 140tr., 6 tờ ảnh : hình vẽ ; 27cm  

634.071
Giới thiệu mục tiêu, cơ sở vật chất giảng dạy, nội dung và thực hành dạy nghề môn học trồng cây ăn quả