Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Bộ đề thi THPT quốc gia môn lịch sử : Phương pháp tự luận : Bám sát cấu trúc đề thi mới nhất, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2016

2015 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Bộ đề thi THPT quốc gia môn lịch sử : Phương pháp tự luận : Bám sát cấu trúc đề thi mới nhất, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2016 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 140tr. : bảng ; 24cm 
959.70076