Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Học nghề thú y

2010 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Phạm Sỹ Lăng

Chi tiết

Học nghề thú y / Phạm Sỹ Lăng (ch.b.), Nguyễn Huy Đăng, Hoàng Đăng Huyến.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 211tr. : minh hoạ ; 19cm 
Thư mục: tr. 207 

636.089
Cung cấp những hiểu biết về dịch bệnh ở vật nuôi cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm về phòng trị một số bệnh cho vật nuôi như bệnh truyền nhiễm, bệnh kí sinh trùng, bệnh nội khoa và sản khoa