Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia vật lý : Tốt nghiệp - Tuyển sinh : Các đề chính thức và đề luyện tập. Đáp án và thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Bộ sưu tập

(530) Vật lý học (2.0)

Chi tiết

Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia vật lý : Tốt nghiệp - Tuyển sinh : Các đề chính thức và đề luyện tập. Đáp án và thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Đức Cường (ch.b.), Lê Tấn Ri, Bùi Trần Đức Anh Thái, Thân Thanh Sang. - Tái bản, sửa chữa và bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2011. - 327tr. : hình vẽ ; 24cm
530.076