Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh : Dùng đúng các từ loại, phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp

2009 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Thanh Thảo Thanh Hoa

Chi tiết

Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh : Dùng đúng các từ loại, phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp... / B.s.: Thanh Thảo, Thanh Hoa. - H. : Từ điển Bách khoa, 2009. - 331tr. ; 21cm 
Giới thiệu cách sử dụng đúng các từ loại tiếng Anh. Những lỗi thường gặp. Nghĩa của câu và các công cụ của người viết. Cách xây dựng bài viết tiếng Anh. Có kèm theo bài tập áp dụng.
428