Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Bộ đề và phương pháp giải môn toán tuyển sinh vào đại học khối A, B, C : Phương pháp tự luận

2010 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyễn Văn Nho

Chi tiết

Bộ đề và phương pháp giải môn toán tuyển sinh vào đại học khối A, B, C : Phương pháp tự luận / Nguyễn Văn Nho.- Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung .- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 205tr. : hình vẽ ; 24cm 
Tên sách ngoài bìa: Bộ đề và phương pháp giải môn toán tuyển sinh vào đại học và cao đẳng khối A, B, C
510.76