Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Các kỹ thuật và sử dụng thuốc trong sơ sinh học

2003 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Các kỹ thuật và sử dụng thuốc trong sơ sinh học / Phạm Thị Thanh Mai, Trần Đình Long. - H. : Y học, 2003. - 108tr ; 21cm 

Thư mục: tr.107 - 108
Những kĩ thuật cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị các bệnh thông thường của trẻ sơ sinh; Sự đảm bảo an toàn trong việc di chuyển cho đứa trẻ và cách sử dụng liều lượng thuốc riêng cho lứa tuổi này
618.2