Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

10 người đàn bà làm chấn động thế giới

2003 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Bốc Tùng Lâm

Chi tiết

10 người đàn bà làm chấn động thế giới / Bốc Tùng Lâm ; Nguyễn Kim Dân dịch. - H. : Văn hoá Thông tin, 2003. - 375tr ; 19cm. - (Thập đại tùng thư) 

Cuộc đời, sự nghiệp của 10 người phụ nữ nổi tiếng thế giới: Cleopatre, Võ Tắc Thiên, Isabella I, Elizabeth I..

920.72