Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

10 câu nói vạn năng = Ten powerful phrases for positive people

2011 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Devos| Rich

Chi tiết

10 câu nói vạn năng = Ten powerful phrases for positive people / Rich Devos ; Biên dịch: PhanThị Phương Thảo, Phạm Vũ Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 196tr. ; 21cm 

Giới thiệu những lời khuyên đơn giản, tích cực và mang tính xây dựng, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp của 10 câu nói cần thiết thể hiện lịch sự, nhã nhặn và thái độ tri ân trong cuộc sống: "Tôi đã sai", "Tôi xin lỗi", "Bạn có thể làm được"... 
158