Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Bệnh Gout và cách điều trị

2010 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Anh Sơn

Chi tiết

  • Bệnh Gout và cách điều trị / Lê Anh Sơn b.s. - H. : Lao động, 2010. - 170tr. ; 21cm
  • 641.5631