Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ : Sách dùng cho đào tạo Hộ sinh trung học

2006 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ : Sách dùng cho đào tạo Hộ sinh trung học / B.s.: Nghiêm Xuân Đức, Trần Nhật Hiển, Hà Thị Thanh Huyền... - H. : Y học, 2006. - 170tr. : hình vẽ ; 27cm 
ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Vụ Khoa học và Đào tạo

Giải phẫu sinh lí bộ phận sinh dục nữ và khung chậu, chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ. Tìm hiểu một số bệnh đường sinh dục của phụ nữ. Phá thai bằng phương pháp hút thai chân không

618.02