Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Bệnh thường mắc, thuốc cần dùng

2006 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Bệnh thường mắc, thuốc cần dùng / Phạm Thiệp, Phạm Đức Trạch. - H. : Y học, 2006. - 306tr. ; 19cm

Giới thiệu 350 bệnh của 20 chuyên khoa thường gặp như: bệnh do kí sinh trùng, xương cơ mô khớp, tình dục, ngoài da... cùng phương pháp điều trị và phòng tránh  
616.07