Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phát triển bền vững và chăm sóc sức khoẻ ở miền núi : Phòng bệnh và chữa bệnh

2003 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Tác giả

Hoàng Đình Cầu

Chi tiết

Phát triển bền vững và chăm sóc sức khoẻ ở miền núi : Phòng bệnh và chữa bệnh / Hoàng Đình Cầu. - H. : Y học, 2003. - 190tr ; 21cm. - (Tủ sách Hồng phổ biến kiến thức bách khoa)
ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa

Tình hình chung về phát triển bền vững ở miền núi đặc biệt trong các lĩnh vực: môi trường, giao thông, giáo dục, công nông nghiệp, du lịch...và công tác chăm sóc sức khoẻ miền núi

362.1